Real-time mobility | Brussel Mobiliteit

mobiliteit in brussel
Brussel Mobiliteit is begonnen aan de uitwerking van haar 'stoepenplan'. Om de trottoirs in het Brussels gewest te renoveren, te verbeteren en toegankelijker te maken voor mensen met een

Zich verplaatsen in Brussel | Brussel Mobiliteit

mobiliteit in brussel
Brussel Mobiliteit is het bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat instaat voor voorzieningen, infrastructuren en vervoer. De belangrijkste uitdaging van Brussel Mobiliteit is om de economische ontwikkeling - en de toenemende mobiliteitsbehoefte - te verenigen met een betere levenskwaliteit en duurzame ontwikkeling. Een vraag, een probleem of een opmerking in verband met de

Mobiliteit en vervoer in het Brussels Gewest | Leefmilieu

Brussel is een grootstad, maar dat betekent niet dat mobiliteit een probleem hoeft te zijn. Als student heb je in deze stad talrijke mogelijkheden om je snel en goedkoop te verplaatsen. Hou je van fietsen of verkies je het openbaar vervoer? Ontdek hier hoe je je makkelijk een weg baant doorheen Brussel.

Mobiliteit en vervoer in het Brussels Gewest | Leefmilieu

mobiliteit in brussel
Volgens Brussel Mobiliteit blijkt uit overigens uit de gegevens van de vijfjaarlijkse telcampagnes dat er sinds een vijftiental jaar een lichte afname is van het aantal voertuigen op de invalswegen naar Brussel en op de wegen in het Brussels Gewest. Deze tendens, die evenwel nog bevestigd moet worden, is hoopgevend, vooral als men vaststelt dat in België het autoverkeer steeds blijft toenemen

Mobiliteit in Brussel: wat verandert er in 2021? | Voka

De mobiliteit in Brussel. Verplaats u anders . Vervoerplannen. Vervuilingspiek. De Lage Emissie Zone (LEZ - Low Emission Zone) Beheer van het wagenpark overheden. Nuttige links. Remote sensing project . Parkeren (BWLKE) Voeding. Voeding Menu précedent. Uitdagingen en gevolgen. Acties van het Gewest. Het beweegt in Brussel. Van de boer naar het bord. Zelf kweken. Mijn voeding. Restaurant en

Mobiliteit — Région bruxelloise - Brussels Gewest

mobiliteit in brussel
Open Data: Brussel Mobiliteit deelt haar gegevens ; Algemene prioriteiten; Doelgroepgerichte acties; Brussels Smart Mobility; Kenniscentrum van de mobiliteit; De Gewestelijke Mobiliteitscommissie; Mobiliteitsberoepen. Goederenvervoer; Bezoldigd vervoer; Coördinatie van de bouwplaatsen; Technische publicaties ; Rijscholen; Transport van gevaarlijke goederen over de weg; Uitzonderlijk vervoer

De mobiliteit in Brussel | Leefmilieu Brussel

Mobiliteit in Brussel: wat verandert er in 2021? Het nieuwe jaar brengt enkele nieuwe maatregelen voor het verkeer in en naar de hoofdstedelijke regio. Zo komt er een veralgemeende zone 30, worden er verkeersluwe wijken ingericht, en wordt het openbaarvervoersaanbod verder uitgebreid.

Week van de mobiliteit

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus. Belangrijk!

De mobiliteit in Brussel | Environment Brussels

mobiliteit in brussel
Open Data: Brussel Mobiliteit deelt haar gegevens ; Algemene prioriteiten; Doelgroepgerichte acties; Brussels Smart Mobility; Kenniscentrum van de mobiliteit; De Gewestelijke Mobiliteitscommissie ; Mobiliteitsberoepen. Goederenvervoer; Bezoldigd vervoer; Coördinatie van de bouwplaatsen; Technische publicaties; Rijscholen; Transport van gevaarlijke goederen over de weg; Uitzonderlijk vervoer

Mobiliteit | Stad Brussel

De mobiliteit in Brussel. Michel Delausnay. Decennia lang kreeg de auto een centrale plek als bevoorrecht vervoermiddel. De ruimte en wegeninfrastructuur werden uitgedacht in functie van die alomtegenwoordige auto en werkten de groeiende verkeersstromen in de hand. Gevolg: de meeste grote steden zoals Brussel raken helemaal dichtgeslibd door het wegverkeer. En dat verkeer blijft een van de

Mobiliteit - Brik - Student in Brussel

De medewerkers van KBC Brussels bewegen zelf elke dag door de Brusselse verkeersjungle en zijn zo ervaringsdeskundige op het vlak van mobiliteit in Brussel. Onze bank en onze verzekeringsagenten zetten daarom ook fors in op mobiliteitsoplossingen op maat van ieders behoeften. Dat kan een financiering zijn voor de aankoop van een elektrische

Mobiliteit in Brussel by Laurent Costas

DATA MOBILITY BRUSSELS Brussel Mobiliteit geeft u toegang tot verschillende gegevens met betrekking tot mobiliteit en openbare werken in Brussel. Deze gegevens zijn beschikbaar voor u in verschillende formaten en kunnen worden gebruikt onder de voorwaarden vermeld in de open licentie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Contact | Brussel Mobiliteit

mobiliteit in brussel
La mobilité à Bruxelles par Vincent Riga, Open VLD, Bruxelles. De mobiliteit in Brussel volgens Vincent Riga, Open VLD, Brussel. Follow Vincent Riga on Facebook : https://www.facebook.com

De mobiliteit in Brussel is in volle beweging

mobiliteit in brussel
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Mobiliteit. FR. DE ZICHTBAARHEIDSKWIS Test je kennis in tien vragen Dubbel of te dicht bij het zebrapad geparkeerde auto's, vrachtwagens, bussen, trams, reclameborden, bomen, werven en zovele andere elementen kunnen het zicht op de weg en op mogelijk gevaar verhinderen: een overstekende voetganger of fietser, een voorbijstekende auto, een kind

Brussel at Amazon.co.uk - Low Prices on Brussel

1,188 Followers, 47 Following, 128 Posts - See Instagram photos and videos from Brussel Mobiliteit (@brusselmobiliteit)