Ethische Commissies & Data Protection Office | Vrije

Ethische commissie onderzoek; Toelichting onderdelen; Toelichting onderdelen studiedossier EC onderzoek. Begeleidend schrijven van de onderzoeker - EC onderzoek. Europese "application form" - EC onderzoek. Sinds 2008 heeft UZ Leuven het internationale kwaliteitslabel

UZ BRUSSEL hiring Wetenschappelijk medewerker - Commissie

Commissie voor medische ethiek. Zoals vereist door artikel 70 ter van de Gecoördineerde Wet op de Ziekenhuizen wordt in het Universitair Ziekenhuis Gent een Commissie voor medische ethiek, ook wel Ethisch comité genoemd, ingesteld.

Ledenlijst EC onderzoek | UZ Leuven

Back Ethische commissie onderzoek. Home; Diensten, centra en afdelingen; Ethische commissie onderzoek; Non-EudraCT studie; Non-EudraCT studie indienen bij EC onderzoek. Academisch - monocentrisch. Academisch - multicentrisch. Sinds 2008 heeft UZ Leuven het internationale kwaliteitslabel

Wie is de opdrachtgever? - Onderzoek - UZ Brussel ethische commissie uz brussel

Ethisch Comité Bevoegdheden Het ethisch comité verleent advies aan de Raad van Bestuur over dossiers met een ethische dimensie, in het bijzonder (maar niet uitsluitend) over dossiers betreffende sponsoring, fundraising en internationale samenwerking.

Ethische commissie onderzoek | UZ Leuven ethische commissie uz brussel

UZ BRUSSEL Academiejaar 2018-2019 Accreditering: Ethiek en Economie I.WOENSDAG 3 OKTOBER 2018 "DE PATIËNT ALS ZINGEVER IN DE MODERNE GENEESKUNDE" Prof. Johan Stuy Professor Wijsbegeerte en Ethiek V.U.B. II.WOENSDAG 12 DECEMBER 2018 "ETHISCHE ASPECTEN VAN GENOOMONDERZOEK IN KANKER" Prof. Dr. Jacques De Grève Professor Medische

Menselijk lichaamsmateriaal voor - UZ Brussel

EVALUATIEFORMULIER Het Cédric Hèle instituut organiseert in samenwerking met de werkgroep wetenschappelijk onderzoek de tweede 'Research Day in de psychosociale oncologie' op vrijdag 30 oktober 2020. Deze studiedag zal online doorgaan. Centraal tijdens deze dag staan de privacyregelgeving en de rol van de ethische commissie bij onderzoek in de psychosociale oncologie.

Non-EudraCT studie indienen bij EC onderzoek | UZ Leuven

UZ Brussel. 4 years 2 months. Lid Ethische Commissie UZ Brussel. Oct 2019 - Present 1 year 1 month. Brussel Jette, Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

Renka Cools - Lid Ethische Commissie - UZ Brussel | LinkedIn ethische commissie uz brussel

Groen licht-procedure. Voor een studie van start kan gaan, moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden: Goedkeuring van de (Centrale) Commissie Medische Ethiek Goedkeuring van de studie door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG); Het contract moet ondertekend zijn door alle partijen en door de CEO van het UZ Brussel, prof. dr. Marc Noppen

Toelichting onderdelen studiedossier EC onderzoek | UZ Leuven

De Centrale Biobank van het UZ Brussel kan dit restmateriaal verzamelen, coderen, bewaren en ter beschikking stellen van wetenschappelijke onderzoeksprojecten, die een gunstig advies kregen van een ethische commissie. Als u dit niet wenst, kunt u of uw wettelijke vertegenwoordiger dit gebruik weigeren.