STRUCTUUR ACOD - ACOD - Overheidsdiensten

Aangezien in Brussel ook Vlamingen wonen, behoren onze Vlaamse leden daar voor bepaalde materies - samen met de Vlamingen van de VLIG - tot wat we simpelweg de ACOD noemen. De VLIG overkoepelt vijf Vlaamse gewesten: Antwerpen-Kempen-Mechelen, Limburg, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.

Vakbond ACOD Onderwijs

Aangezien in Brussel ook Vlamingen wonen, behoren onze Vlaamse leden daar voor bepaalde materies - samen met de Vlamingen van de VLIG - tot wat we simpelweg de ACOD noemen. De VLIG overkoepelt vijf Vlaamse gewesten: Antwerpen-Kempen-Mechelen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant.

CGSP Bruxelles - ACOD Brussel

ACOD Organisatie Algemeen Secretariaat Diensten Doelgroepen Word lid Sectoren Spoor Tram-Bus-Metro (TBM) Post Gazelco Telecom-Vliegwezen Overheidsdiensten Lokale & Regionale Besturen (LRB) Onderwijs Cultuur Gewesten Antwerpen-Kempen-Mechelen Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen Vlaams-Brabant Limburg Brussel Informatie Nieuws

Brusselse Intergewestelijke - acodonline

Hoofdzetel ACOD federaal. Adres : Fontainasplein 9/11 1000 Brussel. Telefoon : 02/508.58.11 De via dit formulier meegedeelde informatie is enkel voor intern gebruik bestemd. ACOD verbindt zich ertoe uw gegevens te behandelen in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens.

Werking - Provincies & regio - Regio Brussel

Fontainasplein, Brussel . Hoofdkantoor. Gent . Leuven . Hasselt . Roeselare . Aalst . Houtmarkt 1. ACOD Openbare Diensten - Steeds dichtbij Aarzel niet om contact op te nemen met het ACOD, wij zijn er voor u! Contactformulier. NAAM . EMAIL . BERICHT OF VRAAG SECURITY.

ACOD Brussel - Profielen - Gepensioneerden

De Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD), in het Frans Centrale Générale des Services Publics (CGSP) en in het Duits Allgemeine Zentrale der öffentlichen Dienste (AZÖD) is een Belgische vakcentrale die deel uitmaakt van het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV). De vakvereniging werd opgericht op 19 augustus 1945 onder voorzitterschap van Joseph Bracops.

ACOD Brussel - Sectoren - Post

De Seniorencommissie van de ACOD-Brussel werd opgericht in oktober 2007. Ze bestaat uit vertegenwoordigers, maximum 7 per sector, die door hun sector worden aangewezen. De ACOD-Brussel-Seniorencommissie heeft een vertegenwoordigster in het Uitvoerend Bureau van de BIG en een vertegenwoordiger in het Uitvoerend Bureau van de Federale ACOD.

Contact Page - acodonline

ACOD-Post erkent dan ook dat het bedrijf gemoderniseerd moet worden waarbij reorganisatie helaas vaak onvermijdelijk is. Maar de sectir blijft toezien op de veranderingen die woorden doorgevoerd en is niet bereid alles zomaar te aanvaarden.

ACOD ParaBru

De ACOD houdt er dagelijks contact met de leden via de gewestelijke secretarissen. Samen bepalen de gewestelijke beroepssectoren de gemeenschappelijke eisen en standpunten en verdedigen ze de belangen van de openbare diensten en van de werknemers. Er bestaan 10 Waalse gewesten, het tweetalig Brussels gewest en 5 Vlaamse gewesten.

Algemene Centrale der Openbare Diensten - Wikipedia

ACOD Cultuur Brussel, Brussels, Belgium. 198 likes. ACOD Cultuur Brussel is de socialistische vakbond voor en van Brusselse kunstenaars en cultuurwerkers (v/m/x).